Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ‏


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ
Βουλευτής Λακωνίας
Νέας Δημοκρατίας

23/8/2011

Εργασίες επέκτασης των δικτύων της Δ.Ε.Η για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού: τρόπος καταβολής των δαπανών
από τους Δήμους.

«Αποτελεί πάγια αρχή της ΔΕΗ Α.Ε για να γίνει οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου της για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις αντίστοιχες δαπάνες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση της», αναφέρει σε έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, ως απάντηση σε Ερώτηση του Λάκωνα βουλευτή κ. Θανάση Δαβάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
Συγκεκριμένα ο κ. Δαβάκης στην υπ. Αριθμόν 19177/8-7-2011 Ερώτηση του, ενημέρωνε τον αρμόδιο υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου για τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί κατά την εκτέλεση δημοτικών έργων όπως πχ. επέκταση δημοτικού φωτισμού, μετακίνηση στύλων κα., η πολιτική της ΔΕΗ η οποία ζητά από τους Δήμους να της καταβληθεί προκαταβολικά ολόκληρο το ποσό του έργου, σε αντίθεση με ότι ισχύει για οποιονδήποτε άλλον εργολάβο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώσει το έργο ή ένα τμήμα του, προκειμένου να λάβει τα χρήματα.
Στο έγγραφο του ο κ. Ζερβός αναφέρει ακολούθως τα εξής:
• Για την διευκόλυνση όλων των Δήμων της χώρας, με απόφαση του το Δ.Σ της Δ.Ε.Η Α.Ε., παρέχει τη δυνατότητα η συμμετοχή στις δαπάνες επέκτασης του δικτύου να καταβάλλεται σε τρείς ισόποσες άτοκες δόσεις ή να καταβάλλεται προκαταβολικά το 1/3 του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο να καταβάλλεται από τους δήμους σε 12 διμηνιαίες ή σε 24 μηνιαίες δόσεις
• Με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2773/1999 ορίζεται ότι το σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα ανήκει αποκλειστικώς στην Δ.Ε.Η Α.Ε. Συνεπώς αφού η Δ.Ε.Η Α.Ε. είναι αποκλειστικός κύριος του ηλεκτρικού δικτύου στη χώρα μας, οι εργασίες μετατόπισης του δεν ανήκουν στους ενδιαφερόμενους Δήμους αλλά αποτελούν έργα της Δ.Ε.Η Α.Ε. και εκτελούνται απ΄ αυτήν. Στα έργα αυτά λοιπόν, επειδή δεν αποτελούν δημόσια έργα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δημοσίων έργων.
• Η Δ.Ε.Η Α.Ε δικαιούται να απαιτήσει από τον εκάστοτε Δήμο την εξόφληση της σχετικής δαπάνης πριν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών μετατόπισης, διότι όπως σαφώς ορίζει το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4483/1965 «εις τας περιπτώσεις, λόγω εκτελέσεως έργου, μερίμνη του Δημοσίου ή του Δήμου ή Κοινότητος, παρίσταται ανάγκη μετατοπίσεως των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, η δαπάνη της μετατοπίσεως περιλαμβάνεται εις την δαπάνην του έργου και προκαταβάλλεται εις στην ΔΕΗ».
• Τα έργα μετατόπισης-παραλλαγής του δικτύου της ΔΕΗ που ζητούν οι ΟΤΑ (π.χ υπογειοποιήσεις δικτύων κλπ.) αποτελούν υποέργα γενικότερων αναπλάσεων που εκτελούν οι Δήμοι. Συνεπώς η πρόοδος των εργασιών που εκτελούνται από την ΔΕΗ εξαρτάται από την γενικότερη πρόοδο των έργων και πραγματοποιείται κατόπιν στενής συνεργασίας με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες συντονίζουν τους επιμέρους εργολάβους και καθορίζουν κάθε φορά τη σειρά αλλά και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.
Τέλος ο κ. Δαβάκης δήλωσε πως η ΔΕΗ πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τους Δήμους και τις αντίστοιχες Τεχνικές τους υπηρεσίες προκειμένου να μην αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση σημαντικών αναπτυξιακών έργων που βελτιώνουν την ζωή των δημοτών όπως π.χ οι επεκτάσεις του δικτύου δημοτικού φωτισμού, οι υπογειοποιήσεις του δικτύου της ΔΕΗ ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κλπ. Η δυνατότητα πληρωμής από τους Δήμους σε δόσεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι οι Δήμοι βρίσκονται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση εξαιτίας της υποχρηματοδότησης τους από το κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου