Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Μαρία Δίπλα: «Το 2011 μπορεί να γίνει το έτος της ηλεκτρονικής υγείας»


Σε νηπιακή ηλικία βρίσκεται η ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο σύστημα υγείας της χώρας μας, σημειώνει η πρόεδρος του Οίκου Ναύτου, κ. Μαρία Δίπλα. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που διοικεί, ωστόσο, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, καθώς η χρήση των νέων τεχνολογιών, η μηχανογράφηση και η μηχανοργάνωση αποτελούν όχι απλώς πραγματικότητα, αλλά αυτονόητα εργαλεία, με ορατά –ήδη- αποτελέσματα. Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο της συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων, ο Οίκος του Ναύτου εξασφαλίζει διαφάνεια, ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηστή διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και πετυχαίνει σημαντικές εξοικονομήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 45% .

Aς ξεκινήσουμε με την ηλεκτρονική υγεία που είναι μία από τις εξειδικεύσεις σας. Πόσο αναγκαίο είναι το πέρασμα στην ηλεκτρονική εποχή για το ασφαλιστικό μας σύστημα και το σύστημα υγείας γενικότερα;

Το ασφαλιστικό Σύστημα και το Σύστημα Υγείας πάσχουν από αδιαφάνεια, στρεβλώσεις και πολύπλοκες διαδικασίες. Το γραφειοκρατικό μοντέλο λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου και γενικότερα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί, αποτελεί η μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Η Ηλεκτρονική Υγεία είναι σήμερα επίκαιρη και αυτόνομη όσο ποτέ. Το πέρασμα στην Ηλεκτρονική εποχή δεν αποτελεί όραμα ούτε μύθο για τον Οίκο Ναύτου (ΟΝ), αλλά αυτονόητο εργαλείο, τα αποτελέσματα του οποίου είναι απτά και η συνεισφορά του έκδηλη.

Σε ποιο βαθμό έχουν ενσωματωθεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο σύστημα. Μπορείτε να μας κάνετε μία σύγκριση σε σχέση με το εξωτερικό;

Η ενσωμάτωση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση, μολονότι το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Προηγμένα συστήματα διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών, διακίνησης φαρμάκων, νοσοκομειακών αποθεμάτων on-line, προμηθειών, διαδικτυακών υπηρεσιών ενημέρωσης –παρακολούθησης, προαγωγής της Υγείας – προληπτικής ιατρικής, τηλεϊατρικής, έξυπνης κάρτας κ.ά. έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Βρίσκονται κοντά και στην ελληνική πραγματικότητα και, μάλιστα, η εφαρμογή τους δεν είναι ούτε χρονοβόρα ούτε δαπανηρή. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το 2011 μπορεί -θεωρώ- να γίνει το έτος της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελλάδα.

Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εγκαινιάσατε για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων στον Οίκο του Ναύτου; Πότε άρχισαν να λειτουργούν και ποια ήταν η ανταπόκριση των ασφαλισμένων σε αυτά;

Η μετάβαση στην Ηλεκτρονική εποχή για τον ΟΝ αποτελεί πραγματικότητα, διότι έχει μπει στην Υπηρεσία και την καθημερινότητα του πολίτη. Ο ΟΝ διαθέτει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, ιστοσελίδα (oikosnautou.gr) και παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, με ενθαρρυντικά στοιχεία επισκεψιμότητας.

Κάνουμε πράξη την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Υλοποιήθηκαν το πρόγραμμα «διαύγεια», η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ψηφιακή Σύγκληση, η υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων παρόχων για σύναψη Συμβάσεων, η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας, η on-line διασύνδεση όλων των παραρτημάτων, η ηλεκτρονική καταχώρηση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και ο προγραμματισμός τους, η εφαρμογή rebate φαρμάκων, η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και των συμβάσεων των παρόχων και των προμηθευτών.

Επίσης, στις 20/04/2011 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ηλεκτρονικός Ιατροφαρμακευτικός Φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων, Ιατρικών Πράξεων, εξετάσεων που εκτελεί στο ιατρείο του ο συμβεβλημένος ιατρός, επισκέψεις, παραπομπές παρακλινικών εξετάσεων και εισαγωγών σε νοσοκομεία –κλινικές. Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτρέπει τον ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των παραπάνω και την καταχώρηση των δαπανών, την ίδια στιγμή που συνταγογραφούνται και εκτελούνται.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, εξασφαλίζουμε διαφάνεια, ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, συγκράτηση και προγραμματισμό των δαπανών και χρηστή διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος συμβάλλει, επίσης, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην δραστική μείωση της δαπάνης, η οποία αναμένεται να υπερβεί το 45%.

Το πρώτο βήμα για την έκδοση της «Έξυπνης Κάρτας Υγείας» των Ναυτικών πραγματοποιήθηκε. Η αντικατάσταση των βιβλιαρίων Υγείας από την κάρτα, σύντομα θα υλοποιηθεί, διασφαλίζοντας αυστηρά το απόρρητο κάθε ασθενούς.

Το κουτί παραπόνων του Οίκου του Ναύτου βρίσκεται στο… Διαδίκτυο. Σε τι αφορούν τα κύρια παράπονα των ασφαλισμένων;

Τα παράπονα αφορούν, κυρίως, ιατρούς που ζητούν πρόσθετη αμοιβή απ’ αυτή που προβλέπεται και καλύπτεται απ’ τον ΟΝ και απώλεια Συνταγολογίων. Η επικοινωνία, καταγραφή και αξιολόγηση των παραπόνων και η παραπομπή τους στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

Έχει και ο Οίκος του Ναύτου οικονομικά προβλήματα; Τι κινήσεις έχουν γίνει για την εξασφάλιση εξοικονομήσεων;

Η βιωσιμότητα του ΟΝ είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση, λόγω οικονομικών προβλημάτων και συσσωρευμένων οφειλών. Την περίοδο 2006-2009 παρατηρήθηκε έκρηξη των δαπανών. Η ετήσια δαπάνη πολλαπλασιάστηκε χωρίς να συνοδεύεται από βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ολοκληρωμένη και πλήρης καταγραφή των υποχρεώσεων, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός των δαπανών, η εντατικοποίηση των ελέγχων, η καταγραφή των παραβατικών συμπεριφορών, η επιβολή ποινών, η πολιτική εκπτώσεων με συμβεβλημένους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο καθορισμός υλικών και πακέτων επεμβάσεων, η μείωση των λειτουργικών δαπανών και της φαρμακευτικής δαπάνης, διασφαλίζουν καθημερινά τη βιωσιμότητα του Ταμείου της Ναυτικής Οικογένειας, αναβαθμίζοντας παράλληλα ποιοτικά τις υπηρεσίες του.

Συμβάσεις με τους γιατρούς. Εκφράστηκαν φόβοι για αδιαφάνεια. Γιατί συνέβη αυτό;

Η σύναψη συμβάσεων αποτελούσε ενέργεια πρώτιστης σημασίας για τον ΟΝ, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις χρονολογούντο από 20ετίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και την μη ορθολογική κατανομή των ιατρών.

Κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, κλήθηκαν να υπογράψουν νέα σύμβαση κατά πράξη και περίπτωση με τον ΟΝ, πάροχοι Υγείας που επιλέχθηκαν μέσα από διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε με ορθολογικά κριτήρια, όπως ο αριθμός ασφαλισμένων ανά περιοχή, η ειδικότητα, οι επιλογές των ασφαλισμένων, ο βαθμός εξυπηρέτησής τους. Σε νησιά και περιοχές με υψηλό ασφαλιστικό πληθυσμό οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές σε ποσοστό που άγγιξε το 90-100%.

Στην Αθήνα, ο αριθμός των συμβεβλημένων γιατρών μειώθηκε, ενώ στον Πειραιά των 100.000 ασφαλισμένων ήταν λογικό να αυξηθεί.

Εξοφλήσεις ιατρών. Υπήρχαν συσσωρευμένες οφειλές; Για τι ποσά μιλάμε;

Τα αποτελέσματα καταγραφής των συσσωρευμένων υποχρεώσεων (2004- 2009), ήταν απογοητευτικά, διότι το εύρος των υποχρεώσεων προσέγγιζε έναν ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΝ (>250.000.000). Οι υποχρεώσεις μας προς τους συμβεβλημένους φορείς παροχής Υπηρεσιών Υγείας καταβάλλονταν άνισα και αυθαίρετα. Θελήσαμε να διαμορφώσουμε μια ισότιμη και διαφανή σχέση με όλους, εξοφλώντας άπαντες έως 31/12/2010.

Καταθέσαμε έναν προϋπολογισμό μειωμένο κατά 32-33% και μέχρι σήμερα είμαστε εντός αυτού του budget. Εξοφλώντας τις οφειλές της προηγούμενης χρονιάς, ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι ακόμη μικρότερος. Κι αυτό, χωρίς να στερήσουμε τίποτα από τις παροχές και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μας.

Πώς κρίνετε τη φαρμακευτική πολιτική και τη σπατάλη που καταγράφεται σε πολλές περιπτώσεις;

Η στρεβλή εικόνα της φαρμακευτικής δαπάνης και η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει την προκλητή ζήτηση, προκαλούσαν επί πολλά χρόνια υψηλά «μποφόρ» στην οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας της χώρα μας. Έβαλα στόχο μειωθεί η δαπάνη το πρώτο τρίμηνο της θητείας μου, τουλάχιστον κατά 20%, ποσοστό που αρχικά φάνταζε εξωπραγματικό.

Η μείωση όμως των τιμών των φαρμάκων, η παρακολούθηση της διακίνησης των συνταγολογίων, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η επιβολή κυρώσεων και η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, που υιοθετήθηκαν ταχύτατα στον ΟΝ, επέφεραν μείωση της δαπάνης 26% για το πρώτο τρίμηνο, που σήμερα έχει φτάσει στο 38%.

Πιστεύω ότι η εισαγωγή εθνικού αυτοματοποιημένου λογισμικού, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα σημεία διακίνησης του φαρμάκου, θα επιφέρουν καθολική συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Οι προσπάθειες εξοικονόμησης στην υγεία επικεντρώνονται στα φάρμακα, αν και τα φάρμακα αποτελούν το 20% της συνολικής δαπάνης. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί έναν από τους υψηλότερους λογαριασμούς. Στον Οίκο Ναύτου, για παράδειγμα, κάλυπτε το 32% της συνολικής δαπάνης.

Η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, ωστόσο, σε εμάς, δεν επικεντρώθηκε μόνο στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά στο σύνολο των δαπανών του φορέα. Οι λοιπές δαπάνες αποτελούσαν έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα διαρροής πόρων.

Ενδεικτικά αναφέρω, ότι το διάστημα 2006-2009 παρατηρήθηκε αύξηση 28% στις ιατρικές επισκέψεις και στις παρακλινικές εξετάσεις και αύξηση 53% στις εξετάσεις υψηλού κόστους.

Εκτός από τη φαρμακευτική δαπάνη, λοιπόν, στον ΟΝ μειώθηκαν επίσης οι λειτουργικές δαπάνες κατά 23%, υιοθετήθηκε πολιτική εκπτώσεων για εξετάσεις υψηλού κόστους, νοσηλίων, υλικών – πακέτων επεμβάσεων και πλήρης ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Μετατάξεις. Τι αριθμό εργαζομένων σκοπεύετε να απορροφήσετε;

Θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτή τη δυνατότητα, επιδιώκοντας την κάλυψη μερικώς κενών θέσεων, για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Υπηρετείτε το δημόσιο τομέα εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια. Ποια θεωρείτε ως τα μεγαλύτερα τρωτά του συστήματος; Έχουν γίνει λάθη στην ανάπτυξη του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα;

Η υπέρμετρη διόγκωση, η γραφειοκρατία, η έλλειψη ανταποδοτικότητας, η αναξιοκρατία, ο ανορθολογισμός, η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από επίορκους υπαλλήλους και γενικότερα η νοοτροπία και η καθεστηκυία αντίληψη που αντιμετωπίζει τον δημόσιο τομέα ως μία ευκαιρία «βολέματος», αμελώντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το λειτούργημα, είναι τα σημαντικότερα τρωτά του συστήματος.

Η ελληνική κοινωνία καλείται, πλέον, να δημιουργήσει έναν σύγχρονο Δημόσιο Τομέα, ο οποίος θα λειτουργήσει ως στυλοβάτης του κοινωνικού-οικονομικού οφέλους και ο εξορθολογισμός του οποίου μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα ως μοχλός ανάπτυξης.

INFO BOX

Η κυρία Μαρία Δίπλα είναι πτυχιούχος των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, Πρόνοιας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη Διοίκηση των Μονάδων Υγείας και στην Κοινωνική Υγεία. Έχει εξειδικευτεί πάνω σε θέματα ανάπτυξης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, αλλά και σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων επί θεμάτων Υγείας – Πρόνοιας – Δημόσιας Υγείας – κ.λπ.

Έχει λάβει, επί σειρά ετών, θέσεις ευθύνης στον Δημόσιο Τομέα, επί θεμάτων Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικής Περίθαλψης, Συνταξιοδότησης, Ασφάλισης, ΑΜΕΑ, Πρόνοιας.

Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών Επιτροπών με μεγάλη κοινωνική προφορά σε συλλόγους ΑΜΕΑ, Απόρων, Υπερηλίκων.

Ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια, υποστήριξε και υποστηρίζει τη Δικτύωση των Φορέων Υγείας, τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ και των ασθενών με καρκίνο.
Έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Απόρων.
Πηγή http://diagnosispress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου